Головна » Файли » Відгуки на автореферати » журналістика [ Додати матеріал ]

ВІДГУК на автореферат дисертації Оксани Михайлівни Білоус
15.05.2013, 19:12
ВІДГУК 
на автореферат дисертації Оксани Михайлівни Білоус 
«Регіональне телебачення України в контексті національно-патріотичного виховання дітей: концепція, принципи, тематика», поданої на здобуття наукового ступеня 
кандидата наук із соціальних комунікацій 
за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики 
у спеціалізовану вчену раду Д 26.001.33 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

   Телебачення як важливий сегмент журналістикознавчої парадигми досить часто стає об’єктом наукових та публічних дискусій. Однак, попри окремі зацікавлення, питання багатоаспектності регіонального телебачення в Україні не має належного аналітичного дискурсу. Потреба науково осмислити концептуальні засади, принципи, тематичну наповненість передач регіонального телебачення в Україні в контексті національно-патріотичного виховання дітей на часі, що й засвідчує беззаперечну актуальність дослідження. 
   Оксана Михайлівна Білоус зосередилася на визначенні місця та ролі регіонального телебачення в національно-патріотичному вихованні дітей, тому об’єктом її наукової рецепції вмотивовано стали передачі аудіовізуальних локальних ЗМІ для дітей різної вікової категорії; такий вектор телепередач дає можливість простежити їх дидактичну функціональність. 
  Не викликає застережень загальна структура реферованої роботи. Перш ніж перейти безпосередньо до аналізу телепередач для дітей дослідниця характеризує теоретико-методологічні основи теми. Позитивно, що в роботі вдало поєднуються погляди дослідників наукових праць із журналістики, педагогіки, психології, що дозволяє реалізувати досягнення мети дисертації. 
  Слід відзначити обґрунтованість тези дисертантки про те, що саме візуально-вербальна специфіка регіональних ЗМІ займає важливе місце у системі виховання дітей загалом, та в національно-патріотичному вихованні зокрема. 
Дослідниця звертає увагу на морально-духовні концепти телевізійних передач у процесі формування світогляду дітей. А домінантним у дослідженні, як випливає з його назви, є значення локальних аудіовізуальних ЗМІ (їх концептуальність, тематика), у процесі формування національно-патріотичного виховання дітей. Треба віддати належне Оксані Білоус у досягненні мети й вирішенні головних завдань наукової праці, відзначити належну фахову підготовку й ґрунтовний аналіз телепередач. З’ясовано, що ефективність сприймання і розуміння дітьми базових основ української культури залежить від дотримання журналістами принципів створення передач для різновікової дитячої аудиторії; що національно-патріотичне виховання – це цілеспрямований психолого-педагогічний процес використання передач регіональних ЗМІ в контексті утворення у свідомості дітей етнічних цінностей, на основі яких формується українська національна свідомість як система гуманістичних поглядів. Практичність роботи полягає в тому, що дисертанткою розроблені «Концептуально-методичні поради щодо підготовки телевізійних передач для дітей, підлітків і юнацтва», «Методику вивчення впливу телебачення на формування національно-патріотичних почуттів дітей», «Методичні поради батькам і вчителям щодо формування у дітей культури спілкування з телевізором». 
  Заслуговують схвалення обґрунтовані висновки дослідниці. Реферована дисертація постає завершеною, самостійною, новаторською працею, якою вирішено актуальну журналістикознавчу проблему. Дослідження пройшло серйозну апробацію, про що свідчить тематика публікацій та їх загальна кількість(12 друкованих робіт). 
  Натомість, як і будь-яке ґрунтовне дослідження, робота О. Білоус не позбавлена окремих вразливих місць. 
1. Доцільно у науковій роботі ідентифікувати написання прізвищ та імен. Наприклад: М. Ю. Андрющенко (с.1), Володимир Владимиров (с.5), І. Франко (с.6).
2. Джерелознавча база з’ясована у «Вступі», тому не варто повторювати перелік регіональних телеканалів, де найбільший обсяг мовлення власних програм для дітей (с.8).
  Однак ці зауваження мають більше технічний характер і викликані, мабуть, порівняно невеликим досвідом наукової роботи. Загалом же автореферат дисертації Оксани Михайлівни Білоус «Регіональне телебачення України в контексті національно-патріотичного виховання дітей: концепція, принципи, тематика» відповідає всім вимогам п.13 і п.14 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 року №423 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року №1197, від 12 вересня 2011 року №955, які висуваються до кандидатських дисертацій, а її авторка заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики. 

Кандитат наук із соціальних комунікацій, доцент 
кафедри журналістики Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича О. М. Савчук
Категорія: журналістика | Теги: регіональне телебачення
Переглядів: 1299 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]