Головна » 2013 » Вересень » 16 » Література до курсу "Історія науки і техніки"
10:15
Література до курсу "Історія науки і техніки"

Електронні книги та збірники:

Бєсов Л.М. Історія науки і техніки. Харків -2004.rar

История техники - УП - Чёрный - 2005.pdf

ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ. Учебно-методическое пособие.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ- 2006  itmo137.pdf

СВІТОГЛЯД ЛЮДИНИ ТА ФІЛОСОФІЯ kaf_philosoftema1fil.pdf

История науки и техники - лекции рус.docx

конспект лекцій.docx (невичитано!)

Список додаткової літератури. Istoria_nayku_i_texniku.pdf

***

В.А. Соломатин, История Науки, М,2003 

Нефедов. История науки и техники.doc

История науки и техники - УМП - Ошарин-Ткачёв-Ч..
Шейпак 1 часть.pdf

ШЕЙПАК-2 часть.pdf

Развитие техники в древнем мире - УП - Камардин..
Stranicy_istorii_nauki_i_tehniki_1986.pdf

Ocherki_istorii_nauki_i_tehniki.pdfЛітература до дисципліни «Історія науки і техніки»


Основна:

1.    Баксанский О.Е., Гнатик Е.Н., Кучер Є.М. Природознавство. Сучасні когнітивні концепції. Навчальний посібник. - М., 2008.

2.    Бєсов Л.М. Історія науки і техніки / Бєсов Л. М. – 3-є вид., переробл. і доп. – Х. : НТУ «ХПІ», 2007. – 376 с.

3.    Бєсов Л. М. Нарис історії приладобудування : еволюція, сучасний стан/Бєсов Л. М., Аннєнкова Н. Г., Александрова І. Є. – НТУ «ХПІ», 2009. – 212 с.

4.    Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Історія науки і техніки.– Х., 2008. – № 8. – 198 с.

5.    Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки. - М., 1981.

6.    Виргинский В.С. История науки и техники. - М., 1973-1974. - Т. 1, 2.

7.    Виргинский В.С. Очерки истории науки и техники ХVІ - XIX вв. - М., 1984.

8.    Гайденко П.П. Эволюция понятия науки становление и развитие первых научных программ. - М., 1980.

9.    Джеймс П., Мартин Дж. Все возможные миры. История географических идей. - М., 1988

10.Иванов Б.И., Чешев В.В. Становление и развитие технических наук. -Л.,1977. Исаченко А.Г. Развитие географических идей. - М., 1971.

11.Історія науки і техніки у вищих навчальних закладах України. Зб. наук. праць. За матеріалами науково-методичної конференції 13–14 квітня 2006 року / Упорядники Л. М. Бєсов, М. В. Зозуля, І. М. Криленко. – Х. : НТУ „ХПІ”, 2007. – 496 с.

12.Кириллин В.А. Страницы истории науки и техники. - М., 1986.

13.Колмогоров А.Н. Математика в ее историческом развитии. - М., 1991.

14.Кудрявцев П.С. Курс истории физики. - М., 1974.

15.Кузищин В.И. (отв. ред.) Историография античной истории. - М., 1980.

16.Кузнецов В.И., Идлис Г.М., Гутина В.Н. Естествознание. - М., 1996.

17.Курс лекцій з історії науки і техніки України. Навчальний посібник для студентів і викладачів вищих технічних навчальних закладів усіх рівнів акредитації.  - Львів: «Львівська політехніка», 1999. – 225 ст.

18.Новиков И.Д. Куда течет река времени? М., 1990.

19.Лапина И.Ю. Научно-популярное телевидение: Драматургия мысли. - М., 2007

20.Лук’нець В. С. Світоглядні імплікації науки. К., 2004

21.Надточаев А.С. Философия и наука в эпоху античности. - М., 1990.

22.Нариси з історії природознавства і техніки. Науковий журнал, 2012, №46

23.Ожеван М.А. Людський вимір науки та наукові "виміри” людини. К.

1992.

24.Онопрієнко В.І. "Історія української науки ХІХ-ХХ століть” Київ: Либідь, 1998. - 304 с.

25.Паннекук А. История астрономии. - М., 1966.

26.Питання історії науки і техніки. Науковий журнал, 2011 № 1 (17)

27.Пікашова Т.Д., Шашкова Л.О. Основи історії науки і техніки: Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 399 с.

28.Пригожин И., Николис Г. Познание сложного М., 1992.

29.Ровинский Р.Е. Развивающаяся Вселенная. М.,1995.

30.Рузавин Г.И. Эволюционная эпистемология и самоорганизация // Вопросы философии, № 11, 1999.

31.Рюс Ж. Поступ сучасних ідей. К., 1998.

32.Савченко В.М., Смагін В.П. Початки сучасного природознавства: концепції та принципи. - М., 2006.

33.Степин В.С.  Теоретическое знание. М., 2000.

34.Степин В.С. Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М., 1996.

35.Старостин Б. А Становление историографии науки (от возникновения до

36.ХVІІІ в.). - М., 1990.

37.Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики. - М., 1990. Фигуровский П.А. История химии. - М., 1979.

38.Хокинг С. От большого взрыва до черных дыр. Краткая история времени. М., 1990.

39.Ярошевский М.Г. История психологии. - М., 1985

 

Додаткова література

 

40.Аристотель. Сочинения: В 4т. - М., 1976 - 1983. - Т. 1. Про душу; Т. 3. Физика. О небе. Метеорологика.

41.Бєляєв В.А. Проективна філософія науки / / Філософські науки. - 2007. - № 6. - С. 105-126.

42.Бікбов А. У пошуках національної наукової ідеї: від науково-технічного прогресу - до економіки, заснованої на знаннях / / Логос. - 2005. - № 6. - С. 117-126.

43.Буденкова В.Є. Онтологічні трансформації сучасної науки і раціональність / / Філософські науки. - 2006. - № 9 - С. 71-83.

44.Белов В.А. Целостное измерение науки. М., 2001.

45.Вайнберг С. Первые три минуты. М., 1981. Дэвис П. Случайная Вселенная. М., 1985.

46.Вонсовський С.В. Сучасна природно-наукова картина світу. - М., 2006.

47.Ворона В.А., Тихонов В.А. Наукові дослідження: концептуальні, теоретичні і практичні поради. - М., 2009.

48.Гапоненко Н.В. Сфера досліджень і розробок в епоху фундаментальних змін / / Інформаційне суспільство. - 2006. - № 5-6. - С. 96-101.

49.Захарченко М.Э., Погорілий О.І. Історія соціології від античності до початку XX ст. - К., 1993.

50.Огурцов А. Наука і філософія науки в сучасному суспільстві / / Вища освіта в Росії. - 2008. - № 5. - С. 150-163.

51.Семенов Є.В. Сфера фундаментальних досліджень в пострадянській Росії: неможливість і необхідність реформи / / Інформаційне суспільство. - 2007. - № 1-2. - С. 44-59.

52.Семенов Є. Сценарії і варіанти реформування російської науки / / Нові знання. Проблеми освіти дорослих. - 2008. - № 3. - С. 6-10.

53.Цапенко І.П. Електронна епоха науки / / Світова економіка і міжнародні відносини. - 2005. - № 8. - С. 19-32.

54.Шабурова М.М. Наука і суспільство: історія взаємовідносин та їх сучасний стан / / Філософія науки. - 2004. - № 3. - С. 3-30.  10 наукових джерел (приклад)

1. http://cometasite.ru/
2.
http://naturesecret.ru/
3.
http://igorivanov.blogspot.com/
4.
http://scienceblog.ru/
5.
http://novostinauki.ru/
6.
http://erudition.com.ua/
7.
http://infonova.org.ua/
8.
http://science.ua/
9.
http://elementy.ru/news
10.
http://news.discovery.com/

 

Категорія: Історія науки і техніки | Переглядів: 2268 | Додав: Lara | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]