Головна » Файли » Відгуки на автореферати » журналістика [ Додати матеріал ]

ВІДГУК на автореферат дисертації ПОДПРУЖНІКОВОЇ ОЛЬГИ ПЕТРІВНИ
22.06.2013, 20:04

ВІДГУК

на автореферат дисертації

ПОДПРУЖНІКОВОЇ ОЛЬГИ ПЕТРІВНИ

«РЕКЛАМНИЙ ПЕРСОНАЖ

ЯК ЯВИЩЕ В СОЦІАЛЬНІЙ КОМУНІКАЦІЇ:

КРЕАТИВНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ»,

поданої до захисту на здобуття

наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій

зі спеціальності 27.00.06 − прикладні соціально-комунікаційні технології

 

     Актуальність дисертаційного дослідження Подпружнікової О.П. не викликає сумнівів, адже у ньому проаналізована проблема рекламних технологій, які є важливим складником сучасного інформаційного процесу, відображаючи стан масової свідомості та маючи здатність ефективно впливати на неї, формувати смаки, коректувати уподобання аудиторії. Дослідницею обрано цікавий ракурс бачення проблеми – аналіз креативної та функціональної специфіки рекламного персонажа, що раніше розглядалося принагідно, тож досі немає системного дослідження у цьому плані.

      В авторефераті чітко визначено місце й роль рекламного персонажа в соціальній комунікації, розглянуто, яким чином цей персонаж здатний сприяти реалізації основних функцій реклами. Авторка зуміла повноцінно простежити комунікаційний потенціал рекламних персонажів, зокрема вдало наголосила на типах та функціональних параметрах персонажів-стоперів. Їй вдалося здійснити мікроаналіз рекламних матеріалів та на цій основі з’ясувати креативну сутність персонажа як важливого структурного складника сучасного рекламно-комунікаційного процесу. Варто підкреслити й те, що на належному науковому рівні досліджено своєрідність функціонування персонажів, створених із залученням символізації, розглянуто один з найважливіших використовуваних на сьогодні її різновидів – архетип. Дослідниця виявила риси та форми інтертекстуальності як засобу переконання, до якого звертаються під час творення рекламних персонажів. Їй вдалося з’ясувати комунікативну роль персонажів, які функціонують в межах історичного чи псевдоісторичного контексту як різновиду рекламного інтертексту. Вона змогла синтезувати всі ці спостереження у цілісний науковий текст, який відзначається глибиною дослідження, якісним синтезом спостережень, чіткістю узагальнень.

Робота цінна як теоретичними узагальненнями, так і практичною складовою. У теоретичному аспекті у ній знайшли подальше осмислення наукові положення про комунікаційні особливості сучасної реклами, спостереження над креативними та функціональними аспектами формування рекламних повідомлень. У прикладному плані відзначимо ретельно здійснений аналіз персонажів вітчизняної та зарубіжної реклами як важливого складника масовокомунікаційного процесу. Підкреслимо вдалі зауваги дисертантки щодо комунікаційних можливостей рекламного персонажа, його ролі під час творення рекламної аргументації. На увагу заслуговує акцент дослідниці на символіці реклами та загалом ролі інтертекстових елементів у рекламній комунікації. Проте хотілося б, щоб у авторефераті більше простежувалися практичні рекомендації, прикладні рекламні технології у комунікації. Наскільки вони присутні у самому тексті роботи?

      Водночас зазначимо, що подана до захисту робота чітко структурована, дисертанткою вироблена послідовна методика аналізу та систематизовано основні спостереження. Представлене до захисту дисертаційне дослідження Подпружнікової Ольги Петрівни науковою новизною, обґрунтованістю основних положень, ви-кладених у 5 публікаціях, фаховим аналізом матеріалу відповідає вимогам ДАК України, а її авторка заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій зі спеціальності 27.00.06 − прикладні соціально-комунікаційні технології.

 

Д. н. с. к., зав. кафедри журналістики

Чернівецького національного університету

ім. Ю.Федьковича

Василик Любов Євгенівна

Категорія: журналістика | Додав: sonata
Переглядів: 1545 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]