Головна » Файли » Відгуки на автореферати » журналістика [ Додати матеріал ]

ВІДГУК на автореферат дисертації Кулик Світлани Анатоліївни
30.04.2012, 12:42

ВІДГУК

на автореферат дисертації Кулик Світлани Анатоліївни

«ОБРАЗ УКРАЇНИ В БРИТАНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВЕБ-САЙТІВ ГАЗЕТ "THE TIMES”, "THE GUARDIAN”, "THE INDEPENDENT”)»,

поданої до захисту на здобуття

наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій

зі спеціальності 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології

   Не викликає сумнівів актуальність дисертаційного дослідження Кулик С.А., адже робота продовжує вже відомі в соціальних комунікаціях напрацювання у площині вивчення мас-медійного іміджу України у зовнішньому світі та розширює уявлення науковців про цей аспект. Дисертантка виокремлює проблему висвітлення британською пресою українських реалій як не опрацьовану взагалі та вмотивовано ставить проблему необхідності вивчення наповнення веб-сайтів провідних британських газет інформацією про Україну, наголошуючи на важливості вивчення уявлень іноземних громадян про нашу державу.

   Дослідниці вдалося докладно проаналізувати контентне наповнення образу України в публікаціях на веб-сайтах газет "The Times”, "The Guardian”, "The Independent” за 2004-2009 рр. Кулик С.А. здійснила ґрунтовний аналіз специфіки їхніх статей про Україну, у цьому напрямку окресливши також і тенденції розвитку сучасної британської Інтернет-журналістики та з’ясувавши традиції висвітлення у ній подій за кордоном. Добре простежено принципи формування проблемних блоків, співвідношення обсягу публікацій, виділено спільне та відмінне у текстах різних видань, у трактуванні українських реалій різними авторами. Докладно проаналізовано медіа-контент «у сферах економіки та політики, реформи, боротьба з корупцією, відносини з Росією, США, ЄС і міжнародними фінансовими установами, стан української енергетики та досягнення українських спортсменів» в зарубіжних ЗМІ. 

  Варте уваги спостереження дисертантки про хвилеподібний інтерес до України: «Численні статті, нариси, репортажі та журналістські розслідування з’являються зазвичай тоді, коли Україна опиняється в центрі важливих, визначальних для інших європейських країн, подій. Британських журналістів також цікавлять резонансні внутрішньополітичні перетворення, як це було у випадку з "помаранчевою” революцією, політичною кризою, перевиборами». Виправдано інформаційні повідомлення поділено на централізовані групи повідомлень про події та явища зовнішньої та внутрішньої ситуації в Україні та відмічено часткову інтерференцію цих груп інформацій – виділення подій та явищ, що належать до різних груп і доповнюють уявлення читача про Україну. Цілком закономірно вказана інтерференція розглядається дослідницею як позитивне явище, оскільки, на її думку, подає для читачів аналізованих видань «причинно-наслідкові зв’язки, надаючи багатосторонній аналіз подій, вона дає можливість скласти в міру деталізоване уявлення про ту чи іншу грань образу України, її суспільного та економічного життя».    

   Важливим є виокремлення та застосування дослідницею загальнотеоретичних підходів науковців до аналізу образу, іміджу, бренду та концепту держави. Підкреслимо й вагомість використаних у роботі кількісних методів дослідження, що дозволяє надати об’єктивності науковим положенням, які виносяться на захист.

   У дисертації опрацьовано ключові атрибути формування образу України веб-сайтами провідних газет Великобританії на основі аналізу досить об’ємної кількості текстів (2378 матеріалів), що дозволяє робити репрезентативні висновки. Кулик С.А. диференціювала їх за кількісними, тематичними, контентними особливостями, які в авторефераті відображені, проте варто було б більше уваги приділити жанровим особливостям (вони подаються лише у висновках). Однак є сподівання, що авторка продовжить роботу у цьому напрямку, адже виокремлює перспективи спрямування ймовірних майбутніх студій над проб-лемою.   

   Зазначимо, що подана до захисту робота чітко структурована, дисертанткою вироблена послідовна методика аналізу та систематизовано основні спостереження. Представлене до захисту дисертаційне дослідження Кулик Світлани Анатоліївни науковою новизною, обґрунтованістю основних положень, ви-кладених у 7 публікаціях, фаховим аналізом матеріалу відповідає вимогам ДАК України, а її авторка заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій зі спеціальності 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології.

 

Д. н. с. к., зав. каф. журналістики

ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Василик Любов Євгенівна

Категорія: журналістика | Додав: sonata
Переглядів: 3852 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]