Головна » Файли » Авторефарати » журналістика [ Додати матеріал ]

ВІДГУК про автореферат дисертації ГУЗЕНКО ТЕТЯНИ АНДРІЇВНИ
24.11.2013, 20:11
ВІДГУК 
про автореферат дисертації 
ГУЗЕНКО ТЕТЯНИ АНДРІЇВНИ 
«ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ», 
поданої до захисту на здобуття 
наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій 
зі спеціальності 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій 
  Актуальність дисертаційного дослідження Гузенко Т. А. не викликає сумнівів, адже українське суспільство все більше починає «усвідомлювати значущість питань екології для кожного з учасників соціальної комунікації». А тому виникає потреба забезпечити його потрібною інформацією, зробити так, щоб вона (інформація) була доступною, оперативною, ефективною. Це головні завдання інформаційних ресурсів. 
  У своїй роботі дисертантка дійшла до висновку, що найпопулярнішими джерелами інформації про екологічні проблеми є телебачення та друковані ЗМІ. На противагу їм, частка Інтернет-джерел – лише 11 %, проте у м. Києві цей показник становить 25 % (с. 9). Натомість відбувається активізація т. зв. екологічних груп в Інтернеті. Авторка їх нараховує 50, з них у мережі «Vkontakte» – 29, у мережі «Facebook» – 21 (с. 11). Саме поширення інформації через ці групи є дуже оперативним, ефективним у формуванні громадської думки, консолідації суспільства. 
  Дисертантка цілком логічно розділяє інформаційні ресурси органів місцевого самоврядування та громадських організацій, визначаючи їхні сильні та слабкі сторони. Зокрема констатує той факт, що «нагальною є потреба створення відповідної нормативно-правової бази», «розробка концепції страхування інформаційних ризиків» (с. 17). Авторка виділила шість видів інформаційних ресурсів органів місцевого самоврядування, виявила й аргументувала позитивні та негативні екологічні тренди, охарактеризувала роль мережевих екологічних груп у формуванні екологічної свідомості громадськості. 
  Емпіричну базу дослідження, за твердженням дослідниці, становлять 200 веб-сайтів громадських екологічних організацій, 50 груп в соціальних мережах, а також інформаційні ресурси органів місцевого самоврядування, проте лише двох областей: Донецької та Запорізької (с. 4). Тому, на нашу думку, варто було б охопити й інші області або регіони. Тим більше, в авторефераті є згадки про події, що відбувалися за межами згаданих областей (с. 16), та й назва дисертаційного дослідження тяжіє більше до всеукраїнського масштабу. 
  Окремо варто наголосити на практичності даного дослідження, адже, як зазначає авторка, розроблені рекомендації уже втілені у діяльності Національної спілки журналістів України, Всеукраїнської громадської організації «Українська ліга зв’язків з громадськістю», Національної академії державного управління при Президентові України та Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, про що зазначено документально (с. 6). 
  Зазначимо, що автореферат чітко структурований, дисертантка виробила послідовну методику аналізу та систематизувала основні спостереження. Запропоноване дослідження Гузенко Тетяни Андріївни науковою новизною, обґрунтованістю основних положень, викладених у 14 публікаціях, фаховим аналізом матеріалу відповідає вимогам ДАКу України, а її авторка заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій зі спеціальності 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій. 

К. н. с. к., доцент кафедри журналістики 
Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича 
Гринівський Тарас Степанович
Категорія: журналістика
Переглядів: 688 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]